Czy Krenc Kruszy słodkie okruszki?
Jak to się zaczęło?

To co,
chrupniemy
dalej razem?

Jak to
się zaczęło?

Cześć,
jestem Aga.

Od zawsze podjadam słodkie. Ale tak mocno 😉 Bo mocno też szukałam miejsca, gdzie wyżyję się kreatywnie – w architekturze, w ąę modzie, czy agencjach reklamowych.

Nie będziecie zaskoczeni – okazało się, że mi tak naprawdę chodzi o ciastka. Kruche i koniecznie designerskie! Mimo że spalonych blaszek jest więcej niż sporo, a początek trwał dłużej niż obiecują to żarłacze biznesu, to warto było!

Przed Wami moje autorskie, słodkie okruszki. Mam nadzieję, że i Wy się w nich zakochacie, a KRENCKRUSZY stanie się naszą wspólną historią.

Co kruszę?

Słodkie:

ciastka maślane
& pierniczki,
no klasyka
z dzieciństwa.

SKŁADNIKI:

tylko najlepsze:
autorski ekstrakt
z wanilii, prawdziwe
masło i miód
z pasieki Rodziny
Sadowskich.
Brak spulchniaczy
i polepszaczy smaku.
Same szczere
składniki.

Co kruszę?

DESIGN:

jem oczami, wiem,
że Wy też. Dlatego
tak bardzo dbam
o formę.
Nie tylko kruszę,
ale i projektuję
ciastka od A do Z.

WYJĄTKOWO:

ciasteczko
jako prezent?
Zawsze! Rozpakuj
tę niespodziankę
w wielkim stylu.
To będzie piękne
obżarstwo!

W co wierzę

W co wierzę

Krótkie serie

Dbając o jakość, prowadzę ograniczoną produkcję (jestem szprotką wypieków, dlatego na realizację projektu potrzebuję min. 2 tygodni).

100% hand made

I to dosłownie: od konceptu, po wypiek, a kończąc na czasochłonnym dekorowaniu. Kupując ciasteczka, kupujesz mój czas.

Lokalnie

Działam w Warszawie, na starym Mokotowie. I tak pozostanie!

Kruszymy razem

Swarovski
Empik
Guess
Tołpa
Gutek Film

Moje prace

Co możemy
zrobić razem?

Co możemy zrobić razem?

Twoje momenty

Ciasteczka na słodki stół, w formie prezentu na wesela, chrzciny itd.

Kreatywny content

Social media
z ciastkami w roli głównej

Zamówienie firmowe

Wysyłki kreatywne, współpraca przy eventach

Słodkie warsztaty

Podczas urodzin, integracji firmowych itd.

Napisz do mnie

Czujesz, że możemy zrobić
coś wyjątkowego razem?
Ruch po Twojej stronie. 🙂

Gdzie mnie znajdziesz?

[email protected]
796 977 728
@krenckruszy

Napisz do mnie

Bądź na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera. Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Pracownia Kreatywna Agnieszka Krenc z siedzibą w Warszawie (02-593), ul. K. Chodkiewicza 3/137. Akceptuję Politykę prywatności, w której poinformowano mnie o zasadach przetwarzania danych i przysługujących mi prawach. Akceptuję, że moje dane będą przetwarzane przez MailChimp zgodnie z Polityką prywatności MailChimp.

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. W niniejszej Polityce Prywatności zawarte są podstawowe informacje dotyczące tego w jaki sposób wykorzystuję i przetwarzam dane osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkownika strony internetowej https://www.krenckruszy.pl (nazywanej w dalszej części „Stroną”). Użytkownik znajdzie w niej także informacje o plikach cookies oraz innych narzędziach stosowanych na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze Strony jest Agencja Reklamowa Agnieszka Krenc z siedzibą w Warszawie (02-593), ul. K. Chodkiewicza 3/137 (zwana „Administratorem”).
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad, zgodnie z którymi odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony, a także przedstawienie uprawnień, które przysługują w związku z tym przetwarzaniem na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODZAJE DANYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, Administrator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy stron internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.
 2. W przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera przy wykorzystaniu formularza dostępnego na Stronie, Administrator przetwarza podany przez Użytkownika adres e-mail, na podstawie zgody udzielanej przy zapisywaniu się do newslettera.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane również poprzez zaakceptowane przez niego pliki cookies i w ramach używania na Stronie narzędzia analitycznego Google Analytics. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:
  1. przesyłanie newsletterów lub informacji handlowych dotyczących Administratora i jego partnerów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. pełne korzystanie ze Strony, poprawianie jakości i rozwój treści – do momentu zamknięcia przez Użytkownika przeglądarki internetowej przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie sesyjne, albo do momentu usunięcia przez Użytkownika plików cookie z pamięci danego urządzenia, na którym uruchomiono Stronę, przy przetwarzaniu danych w oparciu o tzw. pliki cookie trwałe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym:
   – umożliwienie dostępu do Strony oraz utrzymanie pełnej funkcjonalności Strony;
   – prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu rozwoju i poprawy jakości usług oferowanych przez Administratora;
   – ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu;
   – przechowywanie w celach archiwalnych, w tym dla zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:
  1. w przypadku przetwarzania w związku z zapisem do newslettera – przez czas do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  2. w przypadku przetwarzania w związku z korzystaniem ze Strony i z pochodzącymi z niej plikami cookies – do czasu zamknięcia przez Użytkownika przeglądarki (przy tzw. plikach cookies sesyjnych) lub do czasu usunięcia przez Użytkownika plików cookies z jego urządzenia, na którym uruchomiono Stronę.
  3. w przypadku przetwarzania w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 6. Dane osobowe Uzytkownika mogą być przekazywane odbiorcom przetwarzającym dane w imieniu Administratora i są to podmioty świadczące usługi:
  – archiwizacyjne,
  – informatyczne i nowych technologii,
  – marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji),
  – obsługi elektronicznej,
  – doradcze.
  Dane mogą zostać przekazane również do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych, w tym do organów ścigania, organów podatkowych lub innych organów i instytucji, w sytuacjach przewidzianych przepisami.
 7. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się dla Użytkownika z ujemnymi konsekwencjami, lecz może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej (z przyczyn technicznych).
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych.
 3. Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 4. Gdy jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika, ma on prawo do złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarza Administrator, tzn. Użytkownik może je otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika (np. w przypadku zapisu na newsletter), ma on prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia.
 8. W przypadku przetwarzania danych poprzez pliki cookies na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, ma on również prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odbywającego się przed dokonaniem cofnięcia. Cofnięcia można dokonać podejmując działania, o których mowa w pkt 4 sekcji „Korzystanie z plików cookies”.
 9. Aby skorzystać z ww. praw można się skontaktować pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Agencja Reklamowa Agnieszka Krenc, ul. K. Chodkiewicza 3/137, 02-593 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

NEWSLETTER

 1. Na Stronie znajduje się formularz umożliwiający zapisanie się do newslettera.
 2. Zapisanie się do newslettera sprawia, że Administrator zamierza od czasu do czasu wysyłać na podany przy zapisie adres e-mail, wiadomości zawierające m. in. informacje o nowych produktach Krenc Kruszy na stronie, harmonogram warsztatów, przepisy, jak również wiadomości dotyczące Partnerów Administratora.
 3. Wiadomości wysyłane przez Administratora mogą zawierać treści marketingowe na temat Krenc Kruszy oraz treści marketingowe dotyczące Partnerów Krenc Kruszy. W związku z tym, przy zapisie na newsletter konieczne jest wyrażenie na to zgody. Bez zgody Użytkownika, Administrator nie może wysłać żadnej wiadomości.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które usprawniają to, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości www.krenckruszy.pl,
  3. poznanie preferencji Użytkownika na podstawie jego sposobu korzystania ze Strony,
  4. przechowywania danych odnośnie sesji anonimowego użytkownika, które są usuwane po zakończeniu korzystania ze Strony.
 4. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania lub przeglądarki. Stałe pliki cookies – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, wymagane do obsługi pracy Strony www.krenckruszy.pl, w celu jej prawidłowego wyświetlania,
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony www.krenckruszy.pl,
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Strony.
 8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów i rekalmodawców. Na Stronie funkcjonują następujące pliki cookies niepochodzące od Administratora – Google Analytics.

Powyższe narzędzie jest wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników Strony. Narzędzia te zbierają dane o plikach cookies. Administrator potrzebuje ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzana jest Strona www.krenckruszy.pl oraz jej poszczególne zakładki. Dane te wykorzystywane są również do optymalizacji i rozwoju Strony.

Dołącz do grona moich
korespondencyjnych znajomych, jeżeli chcesz:

 • podejrzeć moją pracę oraz słodko się
  zainspirować;
 • kupić limitowane edycje moich produktów;
 • dowiedzieć jako pierwsza/y
  o szkoleniach i warsztatach.

Wpisz swój adres e-mail & zaznacz zgody.
„Do zobaczenia” w słodkim liście!